หน้าหลัก | สมัครสมาชิก | ตารางบรรยาย | สมัครงาน | ฟังเพลงดีไลฟ์ | ติดต่อเรา
Language: EN

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศ เรื่อง ปรับราคาผลิตภัณฑ์ อาหารผิว Deelife D-Lice

ประกาศ เรื่อง ปรับราคาผลิตภัณฑ์ อาหารผิว Deelife D-Lice

2 มิถุนายน 2555

                                     วันที่  1  มิถุนายน  2555

 

เรื่อง   ปรับราคาผลิตภัณฑ์ อาหารผิว Deelife D-Lice

เรียน  ท่านผู้นำ  และ DI ผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน

 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน ทางการตลาด  และ  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ

ผลิตภัณฑ์   บริษัทฯ  จึงได้ดำเนินการ  ปรับราคา    อาหารผิว  Deelife  D-Lice   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

              จากเดิม    ราคาสมาชิก     790  บาท   175   PV    

             ราคาใหม่   ปรับเป็น     

                               ราคาสมาชิก     690  บาท   125   PV

 

           ทั้งนี้  ให้มีผลใช้ ตั้งแต่วันที่ 3  มิถุนายน  2555   เป็นต้นไป

 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้การสนับสนุน บริษัทฯด้วยดีมาตลอด

 

                                                                                                         ขอแสดงความนับถือ                                      

                                                                                                            ฝ่ายบริหารกลาง